Lynn De Pelsmaeker

Lynn De Pelsmaeker is patiëntenvertegenwoordiger met zelf al meer dan 20 jaar patiëntenervaring. Vanuit de noden van een brede achterban laat ze de stem van de patiënt horen op lokaal, Vlaams en federaal niveau en dit zowel voor de somatische sector als de geestelijke gezondheidszorg. Ze doet dit onder meer als bestuurslid van het Vlaams patiëntenplatform, de zorgraad van haar eerstelijnszone, het samenwerkingsverband geïntegreerde zorg De Brug en de Maakbare Mens

Lynn is van opleiding communicatiewetenschapper en heeft een passie voor het doorbreken van taboe-onderwerpen, het wegwerken van drempels in het zorglandschap, ethische thema’s en patiëntenrechten. 

Daarnaast pleit ze voor een positievere beeldvorming van mensen die chronisch ziek zijn, zowel in de media en bij het brede publiek, als binnen de zorgsector zelf. Als gastspreker schetst ze in scholen of aan zorgverleners (in opleiding) hoe waardevol lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid is, hoe het dagdagelijkse leven van chronisch zieken eruit ziet en de vele drempels waarop patiënten botsen. Ook over euthanasie in een niet-terminale context, zingeving in de zorg, chronische pijn, therapeutische hardnekkigheid en suïcidepreventie gaf ze al vormingen.

Lynn is een grote voorstander van doelgerichte zorg en patient empowerment. Ze schreef samen met dr. Edgard Eeckman het Praktijkboek Patient Empowerment dat zorgverleners heel wat concrete tips biedt om patiënten opnieuw in hun sterkte te zetten. Tot slot gidst ze lotgenoten, mantelzorgers en zorgverleners die in een zorgtraject vastlopen door het complexe zorglandschap.