Fasciatherapie

Fasciatherapie is een referentiebehandeling voor personen met de aandoeningen HSD en hEDS. Door haar zachte aanpak en progressieve opbouw wordt deze vorm van kinesitherapie over het algemeen zeer goed verdragen. Ze streeft een optimale levenskwaliteit na en bestaat uit manuele bindweefseltechnieken, beweging, ‘full presence’-introspectie en counseling. Fasciatherapie is een persoonsgerichte benadering. Ze behandelt tegelijk de lichamelijke problemen, naast de manier van omgaan met de aandoening (emotioneel reageren, denken, interpreteren, omgaan met pijn… ).

Stappenplan

Stap 1 – Het stress-systeem reguleren

In een eerste stap reguleert de fasciatherapeut het stresssysteem en wordt de persoon intens betrokken bij de behandeling. De regulatie van het stresssysteem gebeurt door middel van zachte fasciale manuele technieken die zich specifiek richten naar een ontspanning en betere doorbloeding van weke delen en vermindering van de pijn. De betrokkenheid wordt bewerkstelligd door een vraagstelling waarbij de persoon bewust wordt van wat er zich op dat moment afspeelt in het lichaam. Dit vraagt een specifieke vorm van ‘aanwezig zijn’ of ‘presence’ voor het lichaam waarbij zaken worden waargenomen die anders nooit worden gevoeld. Dit kan bijdragen tot een beter lichaamsgevoel en afstelling van het stressregulerend systeem. Dit noemen we dan ‘full presence’.  De persoon voelt hij zich daarbij rustig, aandachtig en betrokken en klaar om over te gaan naar de volgende stap.

Stap 2 – Zachte en trage bewegingen

In een tweede stap wordt de patiënt uitgenodigd om zachte, trage bewegingen uit te voeren. Dit na een grondige screening van de bewegingsmogelijkheden. We starten vanuit een kleine eenvoudige en pijnvrije beweging en proberen die geleidelijk uit te breiden naar complexere bewegingen. Het doel is om gecoördineerd te bewegen waarbij de belasting van de beweging over het ganse lichaam wordt verdeeld. Zo leert de patiënt te bewegen op een manier waarop plaatselijke ovebelastingsletsels en ontstekingen worden voorkomen.  Het gaat er dus niet zozeer om de pijn te ‘overwinnen’ maar de soepele pijnvrije bewegingsmogelijkheden geleidelijk aan uit te breiden. Eerst oefenen we in zit en vervolgens in stand. De BodyMindAcademy stelt daarbij een digitaal bewegingsplatform beschikbaar dat de persoon thuis kan bekijken: slowmove. Zo kan hij nagaan of hij de oefeningen die hij thuis, tussen de behandelingssessies verder oefent, goed uitvoert. Er worden steeds aanwijzingen meegegeven waarop kan worden gelet om zo pijnvrij mogelijk te bewegen.

Stap 3 – Progressief belastende oefeningen

Wanneer het doel van de tweede stap is bereikt gaan we over naar heel progressief belastende oefeningen waarbij de coördinatie centraal staat. We blijven bewegen volgens dezelfde principes en blijven binnen de belastbaarheid.  Zo proberen we het bindweefsel te versterken en de algemene spierkracht geleidelijk aan te verhogen.

Verhogen van de levenskwaliteit

De perceptieve attitude van full presence biedt nog een andere mogelijkheid. Via bewuste bewegingen of vanuit introspectie kunnen, indien nodig of nuttig, oplossingen gezocht worden die de levenskwaliteit verhogen. Zo kan de persoon zijn visie op en omgaan met de aandoening bijsturen en stabieler en positiever in het leven staan. Dit bevordert ook de omgang met de omgeving die niet altijd even begripvol omgaat met personen die aan deze chronische aandoening lijden.

Dit psycho-emotioneel en gedragsmatig luik van de behandeling start ook vanuit de bewustwording van de ervaring tijdens de behandelingssessie. Maar hier wordt de aandacht niet gericht op een goede bewegingskwaliteit maar wel op het effect die de behandeling heeft op de persoon en zijn manier van denken. Hierbij staat naast de manuele technieken en beweging ook het gesprek centraal.

Verder krijgt de persoon ook tools mee om de revalidatie zelf thuis in handen te nemen. Hij leert aan hoe de oefeningen uit te voeren, met welke aandacht en betrokkenheid. Hij leert ook hoe een introspectie zelf toe te passen zodat hij maximaal ‘therapeut-onafhankelijk’ wordt. Dit educatief luik omvat de somato-psychopedagogie.

Frequentie

De frequentie van behandelingen hangt af van de graad van de aandoening. Normaal volstaat 1 behandelingssessie per week die dan geleidelijk aan vermindert. Uiteraard wordt de medewerking verwacht in de vorm van het thuis verderzetten van de bewegingsoefeningen.

Opleidingen

Wilt u een opleiding tot fasciatherapeut volgen? De BodyMindAcademy is het referentie-instituut voor de opleiding van fascia-therapeuten in Vlaanderen. Daarnaast kan ook een opleiding somato-psychopedagogie relevant zijn.