Opleidingen

Opleiding – Basiscursus HSD en hEDS voor artsen en kinesisten

26 oktober 2023 met opvolgdagen op 23 november en 8 december- Wemmel

Op 26 oktober 2023 gaf Prof. Dr. Mark Scheper een dagvullende opleiding over HSD en hEDS voor artsen en kinesisten. De cursus werd ingericht door de BodyMind Academy en ging door in Wemmel. Naast een ruime kadering van de medische problematiek werd er in de praktijk geëxperimenteerd met wat hypermobiliteit en gerelateerde verschijnselen zijn. Er werd ook ingegaan op vroegdiagnose en de rol die AI daarbij kan spelen. De getuigenis van de jonge patiënte Charlotte was pakkend: ondanks de aanhoudende zware medische problemen slaagt zij erin om haar academische studies vol te houden.

Prof. Dr. Mark Scheper studeerde fysiotherapie aan Hogeschool Rotterdam en vervolgens Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2019 promoveerde hij binnen de kindergeneeskunde en genetica aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift getiteld ‘Hypermobility syndrome and Ehlers-Danlos syndrome (hypermobility type): Unravelling the concepts of disability during childhood. Momenteel is hij verbonden aan de Universiteit van Rotterdam en de Macquarie University te Sydney.

Op 23 november en 8 december organiseerden we opvolgdagen voor fasciatherapeuten in samenwerking de BodyMind Academy te Wemmel. Lesgevers waren Fabienne Dujardin en  Paul Sercu.

Symposium – De complexiteit van symptomatische hypermobiliteit

24 februari 2024 – UZ Gent

Het UZ Gent organiseerde samen met Eds.Vlaanderen op 24 februari 2024 het eerste symposium over symptomatische hypermobiliteit en gerelateerde aandoeningen in Vlaanderen. Het symposium was volledig volzet en een groot inhoudelijk succes. De sprekers waren stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied en gaven door boeiende lezingen inzicht in de problematiek van HSD en hEDS.

Na een algemene voorstelling van EDS en HSD door Prof. Dr. Fransiska Malfait, Diensthoofd van het Centrum van Medische Genetica van het UZ Gent, kregen we uitleg over het zorgpad van het Medisch Centrum Erasmus te Rotterdam door Dr. Marijn Vis. Daarna volgde Dr. Ruth Van de Looven over neuromotore diagnostiek bij kinderen en Prof. Dr. Mark Scheper over mogelijkheden van AI voor vroegdiagnostiek.

In de namiddag gingen we in op de behandeling van chronische pijn door Dr. Griet Brusselmans en de veel voorkomende comorbiditeiten dysautonomie door Dr. Stephanie Hödl en maagdarmklachten door Dr. Emile Janssen. In de sessie over therapie werd aandacht besteed aan de kinesitherapeutische behandeltechnieken door Dr. Inge De Wandel en en Hanne De Schacht, de relevantie van fasciatherapie bij chronische aandoeningen door Paul Sercu en het gebruik van bracen van de bovenste ledematen door Nathalie Schelpe.

Gedurende de dag werden er nieuwe contacten gelegd tussen huisartsen, artsen-specialisten, kinesisten, psychologen, diëtisten en andere geïnteresseerde zorgverleners.

Opleiding – Symptomatische instabiliteit en zijn vele nevenverschijnselen

25 april 2024 – Wemmel

In deze praktisch gerichte lesdag maakten de cursisten kennis met de recentste wetenschappelijke bevindingen omtrent ‘fragiel’ bindweefsel, de impact op de stabiliteit, naast de fysiologische en psycho-emotionele comorbiditeiten. Ze verwierven de basisprincipes van een efficiënte kinesitherapeutische behandeling en hoe verschillende technieken inspelen op de complexiteit van deze aandoeningen.