Steun ons…

Alle hulp is welkom!

WILT U ONZE WERKING ONDERSTEUNEN?

Ons team verbindt specialisten, huisartsen en therapeuten in een sterk netwerk. Zodat wanneer een patiënt de diagnose HSD/hEDS krijgt, die optimaal begeleid kan worden met de beste zorg en kennis. Informatie verzamelen en verspreiden, een website bouwen, communicatiemiddelen maken,… Dat kost allemaal een aardig bedrag. Daarom kunnen wij uw financiële hulp zeker gebruiken. Of denkt u dat u op een andere manier kan bijdragen aan onze werking? Laat het ons dan zeker weten door een mailtje aan ons te sturen.

Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE08 0689 4612 6931 met als vermelding ‘Gift’. Tot nader order komen deze giften nog niet in aanmerking voor belastingvermindering. De aanvraag bij de FOD Financiën is lopende.

Dank voor uw bijdrage!