Pijnmanagement

https://youtu.be/x9PCFOYtEo

Correlatie ASS, ADHD met hypermobiliteit en pijn – Dr. Jessica Eccles