Neuromotore diagnostiek als uitgangspunt voor het  revalidatieplan bij kinderen met HSD en hEDS

Dr. Ruth Van Der Looven – Kinder- en revalidatiearts – UZ Gent

Dr. Ruth Van der Looven is sinds 2021 kliniekhoofd van het kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. Tevens is zij grondlegster van het Child Rehab and Smart Space van het UZGent. Dit revalidatiecentrum bouwt aan Smart Space, een ziekenhuisbreed platform voor nieuwe technologieën in de zorg. Het platform wil klinische zorg, praktijkrelevant onderzoek en productontwikkeling vervlechten. Ruth Van der Looven is voorzitster van de Koninklijke Belgische Vereniging voor fysische geneeskunde en revalidatie.

De presentatie wordt niet digitaal ter beschikking gesteld.