Zebrapad vzw

Sylvie Eggermont

Sylvie Eggermont is één van de grondleggers van de vzw Zebrapad, de patiënten- en belangenbehartigingsvereniging voor HSD en EDS in Vlaanderen.