Bert Vanholen

Bert Vanholen is professioneel werkzaam bij de Vlaamse overheid. Als programmadirecteur coördineert hij inhoudelijke en IT-programma’s in samenwerking met middenveldorganisaties en lokale overheden. Hij heeft daarbij steeds speciale aandacht voor participatie en cocreatie, naast sterke communicatieve en marketingvaardigheden. Tevens is hij verantwoordelijk voor de organisatie-ontwikkeling van het Agentschap voor Natuur en Bos, een overheidsadministratie met ongeveer 650 medewerkers. Bert is secretaris en penningmeester van Yuuki vzw. Bij Eds.Vlaanderen is hij verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, partnerwerking, productontwikkeling, sponsoring en websitebeheer.