Neurodivergentie en hypermobiliteit?

11 jan, 2024

Neurodivergentie en hypermobiliteit?

Steeds meer onderzoek suggereert verbanden tussen neurodivergentie en syndromale hypermobiliteit. In een artikel van The British Psychological Society wordt dieper ingegaan op deze nieuwe inzichten.

Zo onderzochten in 2012 Dr. Jessica Eccles of Sussex University en haar collega’s de hersenstructuur van hypermobiele personen nadat zij opmerkten dat veel autistische mensen in hun kliniek vormen van hypermobiliteit vertoonden. In 2022 publiceerde dit team bevindingen die aantoonden dat 51 procent van hun 109 UK-woonachtige volwassenen gediagnosticeerd met autisme, ADHD of het Syndroom van Tourette ook hypermobiliteitsaspecten vertoonden ten opzichte van 20 procent van de controlegroep. 

Op basis van 118 relevante publicaties concludeerde Professor Sir Simon Baron-Cohen en zijn team van de Universiteit van Cambridge dat bepaalde gedragingen, geassocieerd met neurodivergentie, wel eens strategieën zouden kunnen zijn om pijn te mitigeren, naast het omgaan met aspecten zoals dysautonomie, proprioceptieve beperkingen en spanningsgerelateerde symptomen bij mensen met symptomatische hypermobiliteit.

Lees hier het volledige artikel ‘Connective issues’ van Emma Barratt, redacteur van Research Digest, over de nieuwste verbanden tussen neurodivergentie en hypermobiliteit.