Samana

Project Descriptions

Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom werkt Samana aan een warm sociaal contact, het opbouwen en verstevigen van een sociaal netwerk en het voeden van geluk, welzijn en draagkracht. Samana verdedigt de belangen van betrokkenen waarbij getuigenissen en ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers centraal staat. Daarnaast doet Samana aan buurtwerking, vakantiewerking, vormingen, duowerking en mantelzorgwerking.
Haachtsesteenweg 579 PB40 1031 Brussel
www.samana.be

Project Details

  • Date : 15 juni, 2022