Opleiding VKOH voor pediatrische kinesisten

23 mrt, 2024

Opleiding VKOH voor pediatrische kinesisten

Fabienne Dujardin van Eds.Vlaanderen gaf samen met Tine Steel, lesgeefster VKOH, een opleiding voor pediatrische kinesisten te Brugge. Na een algemene inleiding over de complexiteit van de problematiek bij kinderen en adolescenten werd dieper ingegaan op de technieken die gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van kinderen met symptomatische hypermobiliteit. Zo kon Fabienne haar kennis als pediatrische kinesiste verrijken met haar ervaringsdeskundigheid. Tine vulde deze kennis aan met de relevante principes van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding Methode Hendrickx.