Category Archive : Opleiding

Heel wat kinesisten behandelen EDS- en HSD-patiënten en zitten met heel wat vragen over de juiste behandeling. Deze cursusdag op 25 april focuste op deze groep van zorgverleners. Eerst werd een overzicht gegeven van de problematiek van de aandoening, dan werd geoefend op de behandeltafels. Vanuit haar ervaringsdeskundigheid gaf Fabienne Dujardin inzichten hoe je best…

Fabienne Dujardin van Eds.Vlaanderen gaf samen met Tine Steel, lesgeefster VKOH, een opleiding voor pediatrische kinesisten te Brugge. Na een algemene inleiding over de complexiteit van de problematiek bij kinderen en adolescenten werd dieper ingegaan op de technieken die gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van kinderen met symptomatische hypermobiliteit. Zo kon Fabienne haar kennis…

Het UZ Gent organiseerde samen met Eds.Vlaanderen op 24 februari 2024 het eerste symposium over symptomatische hypermobiliteit in Vlaanderen. Het symposium was volledig volzet en een groot inhoudelijk succes. Na een algemene voorstelling van EDS en HSD door Prof. Dr. Fransiska Malfait, Diensthoofd van het Centrum van Medische Genetica van het UZ Gent, kregen we…

Peilt het ingangsexamen arts voldoende naar de psychosociale vaardigheden van de toekomstige artsen? Deze vraag neemt auteur Bert Leysen als uitgangspunt voor het opiniestuk op de website van Patient Empowerment. Dit onderwerp sluit aan bij het wetenschappelijk artikel van Halverson et al. (2023) over Clinician-associated traumatization from difficult medical encounters waaruit blijkt dat het merendeel…

Prof. Dr. Mark Scheper studeerde fysiotherapie aan Hogeschool Rotterdam en vervolgens Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2019 promoveerde hij binnen de kindergeneeskunde en genetica aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift getiteld ‘Hypermobility syndrome and Ehlers-Danlos syndrome (hypermobility type): Unravelling the concepts of disability during childhood. Momenteel is hij verbonden aan de…