Wie mag dokter worden?

23 jan, 2024

Wie mag dokter worden?

Peilt het ingangsexamen arts voldoende naar de psychosociale vaardigheden van de toekomstige artsen? Deze vraag neemt auteur Bert Leysen als uitgangspunt voor het opiniestuk op de website van Patient Empowerment.

Dit onderwerp sluit aan bij het wetenschappelijk artikel van Halverson et al. (2023) over Clinician-associated traumatization from difficult medical encounters waaruit blijkt dat het merendeel van patiënten met EDS getraumatiseerd zijn door ervaringen van vijandigheid en desinteresse door hun behandelend geneesheer.

Lees hier de volledige blog.