Category Archive : Algemeen

Fabienne Dujardin legt in dit interview in Prikkel, het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga, uit hoe Yuuki vzw het bewustzijn voor hEDS en HSD in Vlaanderen wil vergroten.

Na maanden werk, afstemmen met specialisten en therapeuten, schrijven van teksten,… zijn we klaar om onze website aan de wereld te tonen. Voorlopig maken we nog niet echt ‘reclame’: we willen nog even maturiseren. Zo kunnen mensen die informatie zoeken hier wel al terecht, maar proberen we de inhoud toch nog naar een hoger niveau…